Από το 2018 ο νέος φόρος που θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που ισχύει σήμερα θα αντικατασταθεί από το 2018 με νέο φόρο στην ακίνητη περιουσία με μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας και μικρότερη για τους μικροϊδιοκτήτες ακινήτων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ναυτεμπορική, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ελπίζει ότι έως τότε θα έχει ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες εμπορικές τιμές των ακινήτων που θα χρησιμεύουν ως κριτήριο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας τους. Μέχρι και σήμερα η αξία τους υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές τιμές, οι οποίες, παρά την πρόσφατη αναπροσαρμογή τους, έχουν μεγάλη διαφορά από τις πραγματικές τιμές της αγοράς.

Ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας θα υπολογίζεται με ενιαία κλίμακα φορολογικών συντελεστών επί του συνόλου της πραγματικής αξίας του συνόλου της πραγματικής αξίας της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει κάθε φυσικό πρόσωπο. Ωστόσο, οι συντελεστές θα είναι αυξημένοι για τις μεγάλες ακίνητες περιουσίες ενώ θα υπάρξουν ελαφρύνσεις για τους μικροϊδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα πολύ χαμηλής εμπορικής αξίας.

Τα συνολικά έσοδα που αναμένονται να εισπραχθούν με το νέο φόρο δεν θα είναι χαμηλότερο από τα 2,65 δις ευρώ που εισπράττονται σήμερα από το Δημόσιο μέσω του ΕΝΦΙΑ.

Για το 2017, η κυβέρνηση σκοπεύει να εφαρμόσει ξανά το σύστημα του ΕΝΦΙΑ με ελάχιστες μεταβολές προς τα ισχύοντα μέχρι σήμερα, αλλά με μικρές αλλαγές που θα ευνοούν του χαμηλοεισοδηματίες με μικρή ακίνητη περιουσία. Η φορολογητέα αξία των ακινήτων θα υπολογιστεί και πάλι βάσει των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν σήμερα και όχι βάσει των πραγματικών εμπορικών αξιών που ισχύουν στην αγορά.

Μάλισταο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ, ο οποίος για φέτος τελεί σε αναστολή, , θα επιβληθεί από το 2017 και σε αγρούς, αγροτεμάχια και λοιπά ακίνητα εκτός πόλεως ή οικισμού. Αυτό σημαίνει ότι το 2017  οι ιδιοκτήτες ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 200.000 € θα κληθούν να καταβάλουν αυξημένο συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το 2016.

Πηγή: naftemporiki.gr