“Γλώσσα και έθνος στη νεότερη Ελλάδα”

“Γλώσσα και έθνος στη νεότερη Ελλάδα”

Η παρουσίαση – Ομιλία θα γίνει από τον καθηγητή, συγγραφέα και δημοσιογράφο Γιάννη Κωβαίο.