Διαγωνισμός χαρταετού από το 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου

Το 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου και η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας διορ- γανώνουν τον Μαθητικό Διαγωνισμό Χαρταετού 2017. Στο Διαγωνισμό έχουν δι- καίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων Δημόσιων και Ιδιωτικών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Δ/νσης Δ. Ε. Β΄ Αθήνας καθώς και των Πειραματικών Λυκείων της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχοι του διαγωνισμού

  • Η προσέγγιση  ενός  εθίμου  μέσα από τη διαδικασία της βιωματικής μάθησης.
  • Το «άνοιγμα» του σχολείου στο κοινωνικό περιβάλλον του.
  • Η αισθητική καλλιέργεια των μαθητών.
  • Η διασύνδεση της δημιουργίας με το αναλυτικό πρόγραμμα και τους παράγο- ντες   του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Η  ανάπτυξη  της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της παρατηρητικότητας.
  • Η καλλιέργεια της ομαδικότητας και της επικοινωνίας μέσα από στοιχεία της πολιτισμικής μας παράδοσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1.Θα γίνει  κατασκευή τρικάλαμου (εξαγωνικού) χαρταετού.
Η κατασκευή θα πρέπει να καταγραφεί με σειρά φωτογραφιών με τις οποίες θα δημιουργηθεί προβολή παρουσίασης (power point) ή να καταγραφεί σε video.
2.Θα γίνει ανύψωση του χαρταετού η οποία θα πρέπει επίσης να καταγραφεί. Η ανύψωση και το πέταγμα του χαρταετού θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση.
3.Θα εξηγηθεί η ανύψωση του χαρταετού με τη βοήθεια των νόμων της Φυσικής (σχήμα – εξισώσεις – κείμενο)

Όροι και οδηγίες συμμετοχής

1.Το κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με μέγιστο αριθμό 2 χαρταετών. Στους χαρταετούς δίνονται ονόματα.
2.Ο κάθε χαρταετός κατασκευάζεται ομαδοσυνεργατικά από 3 μαθητές/τριες  και επιβλέποντα εκπ/κό.
3.Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την ηλεκτρονική υποβολή της κατα- σκευής, της ανύψωσης και της εξήγησης της ανύψωσης του χαρταετού ορίζεται η Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και έως τις 3 μ.μ. στο e-mail του 2ου ΓΕΛ Χαλανδρίου : mail@2lykchalandr.att.sch.gr
Τα ονόματα των μαθητών/τριών και του εκπ/κού δηλώνονται από το κάθε σχολείο.
4.Οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γο- νέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των απαιτούμενων.
5.Οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής του χαρταετού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρούν στο ιστολόγιο του 2ου ΓΕΛ Χαλανδρίου: http://blogs.sch.gr/2lykchal/

Διαδικασία Αξιολόγησης και Παρουσίασης  των χαρταετών

1.Η κριτική επιτροπή ανακοινώνει τον κατάλογο των προκριθέντων υποψηφιοτή- των τη Τρίτη 7  Μαρτίου 2017 με mail προς όλα τα συμμετέχοντα σχολεία.
2.Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 οι ομάδες των προκριθέντων σχολείων με τους χαρ- ταετούς τους και με τη συνοδεία των επιβλεπόντων εκπ/κών προσέρχονται στο 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου, Αχαΐας 2 & Λ. Πεντέλης στην αίθουσα εκδηλώσεων  και ώρα  11:00 όπου θα γίνει η παρουσίαση – έκθεση όλων των χαρταετών. Ακολουθεί ψη- φοφορία στην οποία συμμετέχουν τα σχολεία που έχουν προκριθεί και έχουν προ- σέλθει για την ανάδειξη των τριών καλύτερων. Οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν από την κριτική επιτροπή μετά την παρουσίαση – έκθεση των χαρταετών.
Στη συνέχεια και ώρα 12:00 εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν όλες οι ομάδες μεταβαίνουν στο Πάρκο της Αττικής Οδού στα όρια των Δήμων Χαλανδρίου
– Βριλλησίων όπου γίνεται ανύψωση των χαρταετών. Μετά το πέρας της ανύψωσης οι ομάδες επιστρέφουν στις 13:00 στο 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου όπου η κριτική επιτρο- πή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και απονέμει τα βραβεία για τους τρείς καλύτερους χαρταετούς.
3.Οι μαθητές/τριες και οι επιβλέποντες εκπ/κοί των ομάδων καλούνται να αξιολο- γήσουν και να σχολιάσουν την όλη διαδικασία και τις αντιξοότητες που διαπιστώ- θηκαν κατά τη διαδικασία  συμμετοχής τους διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους κ. Μιχάλη Ανδρεαδέλλη (michalis_andre@hotmail.com) και κ. Παύλο Αρβανίτη (pavlosar@yahoo.gr) και στο τηλέφωνο 210 68 17 475.

Οργανωτική Επιτροπή και Κριτική Επιτροπή

Αθανάσιος Φαλούκας (Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
Μαρία Γεωργάτου (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 & Παιδαγωγικής Ευθύνης) Νικόλαος Αναστασιάδης (Διεύθυνση Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
Αναστάσιος Αλεβίζος:  Δ/της 2ου ΓΕΛ Χαλανδρίου – Γεωλόγος
Παύλος Αρβανίτης: Υποδ/ντής 2ου ΓΕΛ Χαλανδρίου – Χημικός Μιχάλης Ανδρεαδέλλης: Φυσικός
Δέσποινα Αρζουμανίδου: Γεωπόνος Κατερίνα Κλάδη : Μαθηματικός