Επικαιροποίηση Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Χαλανδρίου

Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από ανοιχτή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, οι τροποποιήσεις της «Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χαλανδρίου» του 2014. Η επικαιροποιημένη μελέτη,  που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 20/2/2017 και θα υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), δίνει τις τεχνικές κατευθύνσεις για την ορθολογική οργάνωση της πόλης και των χρήσεων γης σε αυτή.  Η ανάγκη επικαιροποίησης της μελέτης προέκυψε, τρία χρόνια μετά την υποβολή της για έγκριση στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο τρέχον θεσμικό πλαίσιο αλλά και τις νέες δυναμικές της πόλης.

Οι αλλαγές συνοψίζονται στα εξής σημεία:

  • Κατάργηση από το σχεδιασμό του οδικού άξονα της Ελευθέρας Λεωφόρου Πεντέλης.
  • Ενσωμάτωση των νέων θεσμικών ρυθμίσεων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια (Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, χρήσεις γης στα οικόπεδα ΧΕΥ8* και ΧΕΥ9*, χρήσεις γης στη δημόσια έκταση 30 στρεμμάτων στο Νομισματοκοπείο που παραχωρήθηκε στο Δήμο κ.ά.).
  • Αλλαγές στο περιεχόμενο των επιμέρους κατηγοριών χρήσεων γης στην κατεύθυνση προστασίας των περιοχών κατοικίας. Ειδικά για την περιοχή του κέντρου προστίθεται στη μελέτη του 2014 η απαγόρευση των κέντρων διασκέδασης και αναψυχής.
  • Αλλαγές των χρήσεων γης σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα στην περιοχή του κέντρου του Χαλανδρίου, όπου έχουν παγιωθεί χρήσεις διαφορετικές από αυτές που προτείνονταν στη μελέτη του 2014, με στόχο τη συρρίκνωση του Πολεοδομικού Κέντρου στις σημερινές του διαστάσεις και την προστασία υφιστάμενων περιοχών κατοικίας.
  • Περιορισμός της χρήσης της Γενικής Κατοικίας στα μέτωπα των οικοδομικών τετραγώνων επί των βασικών οδικών αξόνων (Κηφισίας, Μεσογείων, Δουκίσσης Πλακεντίας, Αγίας Παρασκευής, Πεντέλης, Εθνικής Αντιστάσεως, Παλαιολόγου/Παπανικολή, Βάρναλη) αντί για το σύνολο των οικοδομικών τετραγώνων – όπως συνέβαινε σε αρκετές περιπτώσεις στην πρόταση του 2014 – με σκοπό την προστασία των περιοχών κατοικίας.
  • Αλλαγές στη ζώνη γύρω από το νεκροταφείο (καθορισμός ζώνης παραγωγικών δραστηριοτήτων δυτικά του νεκροταφείου, καθορισμός ζώνης πρασίνου βόρεια του νεκροταφείου).
  • Καθορισμός χρήσεων Τοπικού Κέντρου σε δύο ζώνες στο Πάτημα (στην οδό Στρατονίκης και στη ζώνη που δημιουργείται από την οδό Μπακογιάννη  και την πλατεία που πρόκειται να κατασκευαστεί επί των οδών Ηρακλείτου, Αγράμπελης, Κυβέλης και Ντάλιας) με στόχο την τόνωση της περιοχής.
  • Μεταβολές στις χρήσεις γης σε διάσπαρτα οικοδομικά τετράγωνα.

Οι τροποποιήσεις στη «Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χαλανδρίου» είναι το αποτέλεσμα των προτάσεων που διαμόρφωσαν, ύστερα από πολύμηνη εργασία, τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σε στενή συνεργασία με τον ανάδοχο της μελέτης και με όλες τις αρμόδιες αρχές. Κατά την ψηφοφορία για την έγκριση της επικαιροποίησης από το Δημοτικό Συμβούλιο μειοψήφησαν οι παρατάξεις της Κονδυλίας (Λούλας) Καρατζά, του Γιώργου Θωμά, του Άγγελου Νταβία και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τζούρας. Λευκό ψήφισε ο Τάσος Ευσταθίου.

*ΧΕΥ = Χώρος Εγκαταστάσεων Υποστήριξη

Επικαιροποιημένο Β2 Στάδιο 2016: Χάρτης Π3.1