Ηλεκτρονική διαβούλευση για την Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου και τις Χρήσεις Γης στη ∆.Ε. Νέας Ερυθραίας

Ο Δήμος Κηφισιάς θέτει σε ηλεκτρονική διαβούλευση τη μελέτη για την Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου και τις Χρήσεις Γης στη ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ του Δήμου Κηφισιάς προκειμένου να πετύχει τη μέγιστη συμμετοχή των ενδιαφερομένων πολιτών.

Η διαβούλευση ξεκινά από την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Οι απόψεις των πολιτών θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση της μελέτης ώστε να υπάρξει πληρέστερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Νέα Ερυθραία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαβούλευση (Πολεοδομική μελέτη, χάρτες και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο θα στέλνονται οι απόψεις diavoulefsi@kifissia.gr), υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς  και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: http://www.kifissia.gr/el/consultation.