Η Άννα Ασπραδάκη, Προέδρος ΚΟΙ.ΠΑ.Π παρέστη στο διεθνές συνέδριο προσχολικής αγωγής

Παρουσία της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ.Π του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης Άννας Ασπραδάκη πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Θεσσαλονίκη, στο  ξενοδοχείο «GRAND HOTEL».

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Επανεξετάζοντας την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο διεθνές περιβάλλον».
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν:

1. Συμμετοχική λήψη των αποφάσεων των παιδικών σταθμών του Ν.Αττικής
2. Την προώθηση της ισότητας των φύλλων της προσχολικής αγωγής μέσα από το παιχνίδι και το παραμύθι
3. Την κοινωνική αλληλεπίδραση και μάθηση στην προσχολική αγωγή
4. Το ενιαίο σύστημα προσχολικής αγωγής
5. Οι δείκτες ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
6. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και ο ρόλος των μεταβάσεων ως πλαισίου αναφοράς για την έννοια προσχολική εκπαίδευση και την παιδαγωγική δράση
7. Η μάθηση μέσω της κίνησης
8.Ο παιδικός σταθμός ως χώρος διαμόρφωσης της προσωπικότητας και προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας
9. Θέματα καθημερινότητας των μικρών παιδιών υπό το πρίσμα των νευροεπιστημών
10. Διαχείριση συναισθημάτων μέσα από ένα παιχνίδι ή παραμύθι
11. Η αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών
12. Προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών (γονείς, παιδαγωγοί, τοπική αυτοδιοίκηση) από την προσχολική αγωγή
13. Διαχείριση της παιδικής σεξουαλικότητας.

«Στόχος μας είναι η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού του νομικού μας προσώπου ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στα καθήκοντά τους καθώς και να είναι απόλυτα προσαρμοσμένοι στις εξελίξεις που επιτάσσει η εποχή μας. Συνεχίζουμε με όραμα και σταθερό γνώμονα την εργατικότητα να βρισκόμαστε δίπλα στις εξελίξεις αλλά πρωτίστως δίπλα στις οικογένειες που εμπιστεύονται σε εμάς τα παιδιά τους. Καλούμαστε να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς γονείς, παιδαγωγούς και τους υπεύθυνους πολιτικής χάραξης με μια κοινή συναντίληψη των θεμάτων προκειμένου να αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας.»