Ιστορικά ελληνικά σχολικά βιβλία είναι τώρα online

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει δημιουργήσει μια πλούσια ψηφιακή συλλογή σχολικών εγχειριδίων του παρελθόντος, η οποία είναι τώρα διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο http://e-library.iep.edu.gr, ο οποίος θα λειτουργεί στο μέλλον ως αποθετήριο-κιβωτός του τεράστιου σε όγκο υλικού.
Η Ψηφιακή Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων αριθμεί 1.000.000 και πλέον σελίδες υψηλής ανάλυσης, καθώς και 15.000 σελίδες αρχείων κειμένου ενώ ο αριθμός των βιβλίων φθάνει τα 5.979.
Μέσω του διαδικτύου διατίθενται σχολικά εγχειρίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με υλικό που προέρχεται από το πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που το διαδέχθηκε το Ι.Ε.Π., αλλά και από άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα (π.χ. Ίδρυμα Ευγενίδου, Ε.Λ.Ι.Α., Βιβλιοθήκη της Βουλής, Εθνική Βιβλιοθήκη, Ε.Κ.Ε.ΔΙ.Σ.Υ., Ακαδημία Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
Το παραπάνω υλικό, το οποίο συνθέτει την “Ιστορική Συλλογή” του Ι.Ε.Π., απευθύνεται στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητές, αλλά και σε κάθε Έλληνα πολίτη.
Ας μην ξεχνούμε ότι τα παλαιά σχολικά εγχειρίδια αποτελούν μέρος της εθνικής πολιτισμικής μαςς κληρονομιάς των νεότερων χρόνων. Ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει για πρώτη φορά στην διάθεσή του ένα σημαντικό μέρος του πολιτισμικού πλούτου της χώρας. Επιπλέον, καθώς η ελληνική κοινωνία στην νεώτερη ιστορία της αντανακλάται μέσα από το υλικό του έργου, η ηλεκτρονική διάθεση του στο κοινό βοηθά στην ανάπτυξη της ιστορικής και πολιτισμικής συνείδησης του κάθε Έλληνα πολίτη.
Πηγή: www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων