«Οι Φαρμακευτικές Χρήσεις των Φυτών» στο Μουσείο Γουλανδρή

Η σειρά Ομιλιών – Μαθημάτων για το 2017 με γενικό τίτλο «Τα Φυτά: Από τον Θεόφραστο έως τον Λινναίο» συνεχίζεται την Τετάρτη 15 Μαρτίου με την 3η Ομιλία – Μάθημα με θέμα  «Οι Φαρμακευτικές Χρήσεις των Φυτών» από τον Αλέξιο-Λέανδρο Σκαλτσούνη, Καθηγητή Τμήματος Φαρμακευτικής, Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών προϊόντων, ΕΚΠΑ (e-mail: skaltsounis@pharm.uoa.gr).

Περίληψη

Η χώρα μας η Ελλάδα, έχει μια μοναδική βιοποικιλότητα με πάνω από 6.000 καταγεγραμμένα φυτά, από τα οποία πάνω από το 20% είναι ενδημικά.
Πολλά από αυτά τα φυτά πέραν από την ομορφιά τους μπορούν να αξιοποιηθούν ως πηγή φαρμακευτικών ουσιών. Σήμερα ακόμη το 60% των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων είναι φυσικής προέλευσης.

Βιογραφικό

Σπουδές

  • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1981)
  • Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A.) στη Φαρμακοχημεία, κατεύθυνση «Φυσικά προιόντα» (Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου PARIS V, Παρίσι, Γαλλία) (1982)
  • Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A.) στη Οργανική Χημεία, (Πανεπιστήμιο ORSAY PARIS XI, Παρίσι, Γαλλία) (1984)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Θεραπευτική Χημεία φυσικών προιόντων (Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου PARIS V, Παρίσι, Γαλλία) (1987)

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

Χημεία Φυσικών Προϊόντων (απομόνωση, ταυτοποίηση, σύνθεση και μελέτη του βιολογικού ρόλου φυσικών προϊόντων και παραγώγων τους)

Διακρίσεις

-Βραβείο ROUSSEL (1983)

-Βραβείο NATIVELLE (1984)

-1ο Βραβείο Διδακτορικής διατριβής (1987)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

– Acronycine type alkaloids. F. Tillequin, S. Michel, A.L. Skaltsounis. Chemistry and biology in Alkaloids: Chemical and Biological Prespectives, vol. 13, pp1-102 ed. S. W. Pelletier, Pergamon Press.

-Acridone Alkaloids. The Alkaloids vol 54, 259-374, 2000 Ed. G. A. Cordell, Academic Press. A.L. Skaltsounis, S. Mitakou, F. Tillequin

-Stereoselective Michael Addition of Amino Acids, Thiophenols and Hydrazoic Acid to (2S)-Hydroxymethyl-dihydropyridone as a Convenient Route to Novel Azasugar Derivatives. S.Koulocheri, P. Magiatis, A.L. Skaltsounis, S. Harotounian. Tetrahedron 2000, 56, 6135-6141.

-Cyclomegistine, the first alkaloid with the new cyclobuta[b]quinoline ring system from Sarcomelicope megistophylla. N. Fokialakis, P. Magiatis, A. Terzis, F. Tillequin, A. L. Skaltsounis. Tetrahedron Letters 2001, 42, 5323-5325.

-Samioside, a phenylethanoid glycoside with radical scavenging activity from Phlomis samia. I. Kyriakopoulou, P Magiatis, A.L Skaltsounis, N. Aligiannis, C Harvala. Journal of Natural Products 2001, 8, 1095-1097.