Πρότυπη Γεωργική Βιβλιοθήκη στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στα Ανάβρυτα

Σε συνεργασία με το ΙΓΕ αρχίζει να δημιουργείται μια Πρότυπη Γεωργική Βιβλιοθήκη στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στα Ανάβρυτα, που σκοπό έχει να υποστηρίζει και να εξυπηρετεί τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά προγράμματα του ΙΓΕ.

Η δημιουργία και η ιστορική εξέλιξη της Βιβλιοθήκης συνδέεται με τις τύχες του Κτήματος. Από το 2003 ήδη, οι ‘Φίλοι του Δάσους Συγγρού’ είχαν προτείνει τη δημιουργία μιας πρότυπης Γεωργικής Βιβλιοθήκης στη Βίλλα Συγγρού κατά τα πρότυπα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης στην Αθήνα. Η πρόταση είχε βασισθεί στη βούληση της Ιφιγένειας Συγγρού, στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία του κτιρίου, και βεβαίως, στις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές δράσεις του ΙΓΕ, στις οποίες μία βιβλιοθήκη θα λειτουργούσε συμπληρωματικά και ενισχυτικά. Διότι, ως γνωστόν, η αποκατάσταση της Επαύλεως Συγγρού έχει ενταχθεί, από το Νοέμβριο του 2004, επί Υπουργού Γεωργίας  Τσιτουρίδη, στο Γ’ ΚΠΣ.

Με τη μετακόμιση από τα παλιά γραφεία στον Πύργο Συγγρού δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστωθεί ο όγκος των βιβλίων που υπήρχαν, τα οποία μεταφέρθηκαν σε δύο μεγάλα δωμάτια. Με τον καιρό οι άνθρωποι του ΙΓΕ προσπαθούσαν να τα τοποθετήσουν στα ράφια αλλά ήταν ένα έργο πάνω από τις δυνάμεις τους. Ο πυρήνας της σημερινής βιβλιοθήκης αποτελείται από τις εκδόσεις της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας.

Βασικός στόχος είναι η Βιβλιοθήκη να υποστηρίζει και να εξυπηρετεί τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά προγράμματα του ΙΓΕ και να γίνει μία πύλη προς τη γνώση και την έρευνα. Σε επικουρικό πλαίσιο, θα μπορούσε να γίνει μέρος ακόμα των πολιτιστικών υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να εξυπηρετεί (δευτερευόντως πάντα) γενικότερες ανάγκες παιδείας και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή.

Κομμάτι της Βιβλιοθήκης και η νέα Τράπεζα Σπόρων. Το ΙΓΕ, εδώ και χρόνια, μαζεύει αξιοσημείωτο υλικό σπόρων. Έτσι λοιπόν έγινε παραγγελία ειδικού επίπλου ως δωρεά από το σύλλογό, το οποίο θα μπορέσει να φιλοξενήσει πάνω από 1.000 σπόρους.

Το μεγαλόπνοο αυτό σχέδιο του συλλόγου «Φίλοι του Δάσους Συγγρού» είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν -εκτός απ’ τους εθελοντές – η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής  κα Α. Καρπέτα και ο πρώην Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης κος Τζεκάκης.

Πηγή: Φίλοι Δάσους Συγγρού