Μειωμένες κατά 5,4%, μεσοσταθμικά εκτιμάται, ότι καταγράφηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το δ΄ τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ για το σύνολο του 2015 οι τιμές τους υποχώρησαν κατά 5,1% έναντι μείωσης 7,5% το 2014.
Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, η μείωση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 5,7% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 5,2% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το σύνολο του 2015, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2014 ήταν 5,5% για τα νέα διαμερίσματα, έναντι μείωσης 6,5% το 2014, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 4,7% το 2015, έναντι μείωσης 8,1% το 2014.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 4,9% στην Αθήνα, 5,9% στη Θεσσαλονίκη, 6,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 5,3% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
Για το σύνολο του 2015, η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2014 ήταν 5,3%, 5,3%, 5,2% και 4,4% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 5,5% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2014, ενώ για το σύνολο του 2015 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 5%.