Ειδική επιτροπή για την καλύτερη λειτουργία των ΚΑΠΗ στη Λυκόβρυση-Πεύκη

Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΑΠ Άννα Ασπραδάκη εισηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις  9/3/2018, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 6 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), την σύσταση ειδικής επιτροπής για την καλύτερη λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.

Οι αρμοδιότητες της άμισθης επιτροπής θα είναι συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές για τα θέματα των ΚΑΠΗ Λυκόβρυσης Πεύκης και όχι κανονιστικές. Η Επιτροπή θα διατυπώνει σχετικές προτάσεις στο Διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ- ΚΟΙΠΑΠ το οποίο και θα έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η παραπάνω  επιτροπή θα αποτελείται  από επτά (7) συνολικά  μέλη :

Πρόεδρος:  Προϊσταμένη του ΚΑΠΗ Λυκόβρυσης- Πεύκης κ. Κορδώνη με αναπληρωματικό μέλος την διευθύντρια των κοινωνικών δομών κ. Γαιτανίδου.

(3) άτομα-χρήστες από το ΚΑΠΗ Πεύκης: κα Ρουμελίωτη, κ. Πανταζή, κ. Διαμαντόπουλος με αναπληρωματικά μέλη κα Καλλιαντέρη, κα Ακριβοπούλου

(3) άτομα-χρήστες από το ΚΑΠΗ Λυκόβρυσης τους: κα Πιτσάκη, κα Κωνσταντοπούλου, κ. Γεωργιάδης με αναπληρωματικό μέλος την κα Μορφιαδάκη.

Η επιλογή των μελών – χρηστών έγινε κατόπιν συμπλήρωσης των σχετικών αιτήσεων που είχαν κατατεθεί εντός του χρονικού πλαισίου που είχε οριστεί από την Πρόεδρο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Το Διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την Ειδική επιτροπή.

Την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε  η πρώτη συνεδριάση της Ειδικής επιτροπής όπου συζητήθηκαν οι αρμοδίοτητες της επιτροπής. Το αξίωμα των μελών της Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

«Στην συντονισμένη μας προσπάθεια για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προχωράμε με σταθερό βηματισμό και πάντα σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Τάσο Μαυρίδη. Η πρόθεση μας είναι να μείωσουμε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι χρήστες- φίλοι των ΚΑΠΗ καθώς και να δημιουργήσουμε όλα τα προαπαιτούμενα για να περνούν όμορφα οι έφηβοι της Τρίτης ηλικίας. Η συμβολή των μελών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα γι αυτήν την προσπάθεια», δήλωσε η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΑΠ Άννα Ασπραδάκη.