Η δύναμη της Ομάδας

Στην εποχή που ζούμε που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, από μία παραγωγή και παροχή υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος και από μία αποξένωση στις ανθρώπινες σχέσεις, η ανάπτυξη Ομαδικής διαδικασίας είναι αναγκαία συνθήκη για ένα ευ ζείν.

Η εργασία σε Ομάδα δεν είναι το άθροισμα των μεμονωμένων πνευματικών δεξιοτήτων των μελών της. Δίνει ζωή σε μία συνολική πνευματική δημιουργία που είναι πολλαπλάσια του αθροίσματος των ατομικών εργασιών και  από την οποία παράγονται οι καλύτερες ιδέες και λαμβάνονται οι καλύτερες αποφάσεις.

Έτσι η διεργασία που αναπτύσσεται μέσα στην  Ομάδα αποδεικνύεται πολύ πιο δημιουργική απ’ ότι το σύνολο της πνευματικής διεργασίας των μελών της. Τα μέλη που συμμετέχουν καλό είναι να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικές εμπειρίες και γνώσεις ώστε να καλλιεργηθεί η ευέλικτη σκέψη.

Στην Ομάδα καλλιεργείται η :

1. Συνεκτικότητα: Επιτυγχάνεται όταν αναπτύσσεται στα μέλη το αίσθημα του ανήκειν και της αμοιβαίας αποδοχής και η Ομάδα είναι πηγή φροντίδας.
2. Διαπροσωπική μάθηση: Κάθε νέο μέλος έχει τα δικά του ιδιαίτερα γνωρίσματα θετικά και αρνητικά. Η στάση που τηρεί η Ομάδα προς το κάθε νέο μέλος το βοηθά να αντλεί μαθήματα για μία πιο λειτουργική δική του συμπεριφορά.
3. Αντικατάσταση του “εγώ” από το “εμείς” .
4. Αλληλεγγύη: Η διεργασία της Ομάδας διευκολύνει την αλληλοβοήθεια και την αλληλοϋποστήριξη.
5. Ανακούφιση δια της αυτοαποκάλυψης: Μέσα από την αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων όπως του θυμού, του άγχους, της ντροπής, της ενοχής κ.α. καθώς και με την αποκάλυψη πληροφοριών για τον εαυτόν έρχεται μια συναισθηματική ανακούφιση.
6. Καθοδήγηση και παροχή πληροφορίας: Η αποσαφήνιση προβλημάτων βοηθά στο να αντιμετωπιστούν η σύγχυση η δυσφορία και κάποιοι δισταγμοί. Συχνά οι ιδέες κάποιου μέλους “ξυπνούν” ιδέες σε άλλο μέλος που θα έμεναν σε λανθάνουσα κατάσταση δίχως τη διεργασία της Ομάδας.
7. Ανάπτυξη της προσδοκίας και της ελπίδας των μελών.

Αυτά είναι κοινά χαρακτηριστικά που καλλιεργούνται στις Ομάδες εργασίας καθώς και στις θεραπευτικές Ομάδες όπου αναπτύσσεται η αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των μελών.

Οι συμμετέχοντες σε ομαδική διεργασία νιώθουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση και αυτό ευνοεί το Ομαδικό πνεύμα. Η αποτελεσματικότητα μίας συνεδρίας δεν κρίνεται από τις ιδέες που παράγονται αλλά από την δυνατότητα να γίνουν πράξη. Υπάρχει μια αλληλουχία της δημιουργικής σκέψης από την ρεαλιστική και την κριτική. Έτσι αυτό που παράγεται είναι πρωτότυπο, πραγματοποιήσιμο και αποδοτικό αποτέλεσμα.

Ευχές για ένα δημιουργικό, ομαδικό, ανθρώπινο και παραγωγικό αύριο.

Σπύρος Μεταξάς Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής – www.anotropia.gr


Ο Σπύρος Μεταξάς είναι Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής.
Για χρόνια υπήρξε συνεργάτης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και διετέλεσε Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής ‘ΓΑΛΗΝΗ’ από το 2013 έως το 2017. Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας και της European Family Therapy Association.